หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลคูขวาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคูขวาง
Khu Khwang Subdistrict Municipality
 
   
HOT NEWS
เทศบาลตำบลคูขวาง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยินดีให้บริการ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.1/ 9242 ขออนุญาตให้นากเทศมนตรีตำบลลำไทร ลาไปต่างประเทศ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว9323 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 9240 ขออนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลาไปต่างประเทศ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว1812 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 9239 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 9325 ขอความเห็นขอบโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 9238 ขออนุญาตให้นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว และประธานสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เดินทางไปราชการ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว9304 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดการซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 9241 ขออนุญาตให้นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ลาไปต่างประเทศ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว9303 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว9301 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.2/ 1808 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว9285 กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 9265 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เดินทางไปราชการ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 9263 ขออนุญาตให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง ลาไปต่างประเทศ  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว9074 ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว1175 กำหนดจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว1774 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว1173 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 9038 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว1769 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10933) ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว1767 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (LPA)  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.4/ว8995 การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว8992 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 8566 ขออนุมัติให้ประธานสภาเทศบาลเมืองลาดสวาย เดินทางไปราชการ  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว1763 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 8543 ขออนุญาตให้นายกเทศมนตรีตำบลธ้ญบุรี และรองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ลาไปต่างประเทศ  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว1764 รายงานนำส่งเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว1759 แจ้งการรับ - ส่ง ข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฯ  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 8848 ขออนุญาตให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ลาไปต่างประเทศ  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 230
 
 
   
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
  เทศบาลตำบลคูขวาง
ยินดีให้บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ : 0-2599-1852 โทรสาร : 0-2599-2481
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคูขวาง
จำนวนผู้เข้าชม 42,584 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-1852
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10